På denne måten jobber jeg både med healing, klarsynt veiledning og som tarot- og orakelkort leser:

Når jeg setter meg ned for å sende healing, spå, veilede eller kanalisere er det alltid med en god og velmenende intensjon. Jeg ber universet, klarsynet og kortene vise meg det som er sant, godt, ekte og nødvendig å vite for klienten min der hun er i dag. Jeg leser energiene som er mest fremtredende akkurat der og da. Husk at fremtiden er alltid flytende, vi mennesker er velsignet med evnen til å velge, forme og omforme vårt liv.

Uansett hva jeg skriver eller tolker så er det klientens magefølelse som er den viktigste. Jeg er pålagt taushetsplikt og det som kommer frem her forblir mellom oss. Jeg er kun en kanal som ydmykt sender og balanserer energi og prøver å fortelle hva universet har å si til den som spør og jeg tar inn og forteller det som kommer ned som sterkest der og da. I tillegg til mitt klarsyn bruker jeg min livserfaring, kunnskap om symbolikk, tarot, og tegn til hjelp i mitt arbeid.

Etiske retningslinjer fra Norsk Spiritualistisk Healerforbund:

Som Godkjent Healer og medlem av Norsk Spiritualist forening (NSF) og Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) er jeg pliktig til å følge de etiske retningslinjene i dokumentet under. Dette er en kvalitetssikring, slik at mine klienter alltid vil få en trygg og respektfull behandling. Hvis du lurer på mer kan du titte på NSH sine nettsider her.

Alle healere tilknyttet Norsk Spiritualistisk Healerforbund skal holde seg til forbundets etiske regler.
NSF’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NSF skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp.
 • kun gi beskjeder og behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte.
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse.
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse.
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter.
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling og kanalisering.
 • vise respekt for klientens trossystem.
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet.
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet.
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver.
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.
 • ikke opptre på en måte som setter NSF/NSH, eller andre medium og healere som gruppe i vanry.

Etiske retningslinjer som klarsynt:

Dette er de etiske retningslinjene jeg selv følger som klarsynt veileder:

 • Jeg svarer aldri på spørsmål om helse, død og graviditet.
 • Jeg hjelper kun den som spør, alle spørsmål og veiledning skal være rettet rundt klienten. Derfor svarer ser jeg for eksempel ikke på energien til en mulig partner, familiemedlem etc. All veiledning tar utgangspunkt i klienten.
 • Jeg hjelper kun hvis jeg blir spurt. På denne måten kobler jeg meg ikke på andres energifelt uten tillatelse.
 • Jeg opprettholder alltid taushetsplikt.

Per nå tilbyr jeg ikke lenger enkeltveiledninger eller behandlinger. Jeg har fullt fokus på tjenester som kan hjelpe flere mennesker samtidig, som for eksempel medlemssiden min Din spirituelle reise og skriving.

Lurer du på noe?

Ta kontakt her: