Et kraftfullt verktøy

Intuisjon er det verktøyet du bruker for å ta til deg informasjonen både fra ditt indre (sjelen din), samt ytre faktorer og energier hvor du da bruker intuisjonen som en en del av ditt klarsyn.

Tidligere trodde jeg fast at intuisjon og klarsyn var to forskjellige ting. Jeg begrenset intuisjonen til å kun være informasjon fra ditt indre, mens klarsynet var informasjon fra ytre kilder. Dette føler jeg i dag at blir feil. Det er mer korrekt å definere intuisjonen som et verktøy til å prosessere og ta i mot forskjellige typer informasjon. ALLE kan gjøre dette med litt trening og bevisstgjøring.

Intuisjonen er det verktøyet du bruker både til å komme i kontakt med din indre visdom, sjelsvisdommen, men også dine klarsynte evner.

Intuisjonen kan fysisk beskrives som en slags «vibbe»/ «feeling»/ tanke som slår inn. Intuisjonen kicker inn da du bare vet hvem som vil ha kontakt med deg før ser du på telefonen når den ringer. Intuisjonen trer inn da noe bare «stopper opp» i kroppen din eller hverdagen din.

Intuisjonen er også den som kobler inn da du møter ett menneske og du bare instinktivt «vet» om du liker eller ikke liker det menneske som er foran deg. Ofte er det den første tanken eller følelsen som er rett. Dette er jeg sikker på at mange av dere har opplevd mange ganger.

Få informasjon fra sjelen din med din intuisjon

Personlig liker jeg å holde over hjertetsenteret mitt når jeg kobler meg på min intuisjon og sjelsvisdom. Da «søker jeg innover».

For å komme i kontakt med sjelen min, få klarhet, finne ro og trygghet i viktige avgjørelser så bruker jeg intuisjonen min til å «se innover». Dette kan du også lett gjøre gjennom meditasjon og ved å ha en bevissthet og tydelig intensjon før du setter deg til for å meditere. For eksempel:

«Takk for at jeg gjennom denne meditasjonen med hjelp av min intuisjon kommer i dyp kontakt med min indre visdom og sannhet. Takket være dette finner jeg klarhet i det jeg søker svar om.»

Kan man føle intuisjonen?

Mange kan føle rent fysisk intuisjonen i magen, dette kalles «magefølelsen».

Intuisjonen er for mange av oss koblet til magefølelsen, du bare vet at noe er riktig eller galt. Den sitter ofte i mage- og hjerteregionen. Man kan bli urolig i kroppen, noen får vondt i magen, andre får kramper i legga, andre blir kalde/ varme etc. Som healer sitter mye av min intuisjon i følelsene mine. Noen kjenner ingen ting, men bare «vet». Dette skal jeg komme nærmere tilbake til i innlegget om klarsynthet.

Intuisjonen er med andre ord en veldig individuell følelse og opplevelse. Mange mødre bare vet hvis det er noe galt med barna sine. Kanskje man blir engstelig, kjenner det på pusten, får vondt i magen eller lignende. Andre kjenner det mer gjennom tankene sine. F. Eks da du av en eller annen grunn «bare vet» at bestevennen din skal ringe deg.

Tør å øve deg og komme i kontakt med din intuisjon gjennom meditasjon, øvelser med orakelkort og lignende. En fin øvelse er å trekke Dagens kort. Det kan du leser mer om her. (Obs premium artikkel, men denne har du tilgang til som medlem i Din spirituelle reise).

Bli medlem i Din spirituelle reise og lær mer om intuisjon og klarsyn.

Les mer om forskjellige type klarsyn her.


Ragna Søberg

Ragna Søberg i Spira Healing er spirituell lærer, veileder, skribent, klarsynt og godkjent healer. Hovedfokus er på spirituell utvikling og hvordan mennesker kan finne flyt og glede i livet gjennom en god daglig spirituell praksis. Hun drifter en egen medlemsside «Din spirituelle reise», hvor medlemmene får støtte til sin spirituelle utvikling. Hun elsker å skrive artikler som inspirerer, undervise og inspirere om spirituell utvikling og praksis. I tillegg er hun fast skribent for mittmedium.no og jobber med sin første bok om spirituell utvikling. Ragna elsker å jobbe med mennesker og hjelpe dem å finne trygghet og støtte i sin spirituelle utvikling.