Rutinebeskrivelse:

1) Formålet med innsamling og registrering av personopplysninger

Spira Healing ber om personopplysninger om deg når:

  • Du bestiller tjeneste via bestillingssystemet på hjemmesiden, via facebook, telefon, SMS eller e-post.
  • Du melder deg på nyhetsbrevet

De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering i booking-kalender og utsending av faktura og kvittering. Melder du deg på nyhetsbrevet mitt blir det brukt til markedsføring og informasjonsdeling via e-post. Dette kan du melde deg av når som helst.

2) Hva slags opplysninger blir registrert?

Spira Healing kan registrere følgende opplysninger om deg:

Ved bestilling av tjeneste, uansett kategori:

  • E-post adresse
  • Fullt navn
  • Fødselsdato (ikke personnummer). Dette er kun til sesongtjenestene «Ditt årskort» og «Årsveiledning».
  • Evt. Adresse, postnummer og poststed
  • Evt. Telefonnummer

3) Hvem har tilgang til opplysninger om deg?

Opplysninger om deg brukes kun av meg til sending av kvitteringer og faktura, samt markedsføring via e-post hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet mitt. Jeg er pålagt taushetsplikt og dette er kun til eget arkiv.

4) Lagring og oppbevaring

Spira Healing oppbevarer informasjonen om deg digitalt som del av funksjonen på hjemmeside- og regnskapsprogrammene som blir brukt. All innlogging på PC/ server skjer via personlige koder. Spira Healing lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn til. Lagring av e-postadresse til nyhetsbrev og e-post markedsføring gjelder helt til du melder deg av, som du kan gjøre når du vil. Det er en avmeldingslink nederst i hver e-post du får tilsendt. Eller det er bare å kontakte meg, så melder jeg det av.

5) Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger Spira Healing har registret om deg, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningene, og til å be om at opplysningene slettes.

6) Rett til klage

Dersom du mener dine opplysninger om deg er feil og blir brukt på en måte som kan forårsake negative konsekvenser for deg, har du rett til å sende klage til Datatilsynet.

Har du spørsmål om rutinen i forhold til personlige opplysninger så må du bare ta kontakt: