Hos meg skal du føle deg trygg og ivaretatt

​Som Godkjent Healer og styremedlem i Det Norske Healerforbundet er jeg pliktet til å følge etiske retningslinjer. Disse skal sikre at foretaket foregår på en profesjonell og trygg måte hvor klienten blir ivaretatt best mulig. Les mer om retningslinjene her.

Logoen til Det Norske Healerforbundet.

Ragna Søberg

Ragna Søberg i Spira Healing er spirituell lærer, veileder, skribent, klarsynt og godkjent healer. Hovedfokus er på spirituell utvikling og hvordan mennesker kan finne flyt og glede i livet gjennom en god daglig spirituell praksis. Hun drifter en egen medlemsside «Din spirituelle reise», hvor medlemmene får støtte til sin spirituelle utvikling. Hun elsker å skrive artikler som inspirerer, undervise og inspirere om spirituell utvikling og praksis. I tillegg er hun fast skribent for mittmedium.no og jobber med sin første bok om spirituell utvikling. Ragna elsker å jobbe med mennesker og hjelpe dem å finne trygghet og støtte i sin spirituelle utvikling.